Guang Zhou Xin Yi Enterprise Ltd.


Adresse: A10 Qifu Industrial Park, 288 Juhuashi Avenue, Huashan Town, Huadu District, Guangzhou, China postcode 510880, China
Tél: +86-20-22973016
Fax: +86-20-22973026

Tube D Emballage